ABC Samenkomsten is een evangelisch christelijke gemeente in Medemblik
In 2006 kwamen ongeveer 15-20 christenen op het idee om wekelijks bij elkaar te komen in de ontmoetingsruimte “De Kapel” van Sint Martinus, nog twee jaar later is ons bezoekersaantal aanzienlijk gegroeid en ontvangen wij sinds 2008 bezoekers in onze eigen locatie op de Almereweg 36. Wij hebben nu een eigen muziekteam, er is een Kidsclub voor de basisschoolleeftijd. Er is om de 2 weken een bijbelstudieavond en een koffie inloopochtend. Kijk voor de exacte data en tijd op de agenda.

ABC Samenkomsten is een officieel kerkgenootschap, maar niet verbonden aan een reguliere parochie, kerk of landelijk verband. ABC Samenkomsten is dus niet in een hokje te stoppen! Wij willen ons niet laten remmen door eindeloze stellingen, wel of niet mensgemaakte kerkregels of menselijke interpretaties van de Bijbel. Wij willen een pure kerk zijn van Christus, Hem volgen en van Hem getuigen met de Bijbel als onze leidraad.

We hebben verschillende sprekers die regelmatig bij ons komen spreken. Hierdoor is er een breed aanbod van bijbels onderricht.

Wij geloven

Wie is God? Wat is Zijn doel met ons? Wat heeft Hij voor ons gedaan en doet Hij nog steeds voor ons? Over deze kern kan geen twijfel bestaan.
Daarnaast zijn er veel zaken waarover je wel van mening kan verschillen. Over deze zaken willen wij in liefde met elkaar omgaan. Hoe we hiermee omgaan, kunt u vinden in “onze houding”.

God
Wij geloven in God de schepper die alles heeft geschapen, met als doel om samen met ons een relatie op te bouwen.  Toen de zonde in de wereld kwam, is deze relatie verstoord, maar God wil Zijn doel met ons bereiken. Hij gaf ons Zijn eigen zoon als bemiddelaar, zodat onze relatie met God weer hersteld kon worden.

Jezus
De enige weg naar God is door Zijn zoon Jezus. Hij heeft voor onze zonden betaald met Zijn bloed aan het kruis waar hij gestorven is. Met zijn opstanding heeft hij ons een nieuw leven gegeven en het kwaad overwonnen. Wij zijn hier op aarde om als navolger van Jezus de liefde, trouw en genade van God door te geven aan de mensen om ons heen.

Heilige Geest
Wij laten ons leven leiden door de Heilige Geest die in ons woont. Jezus geeft zijn Heilige Geest aan een ieder die Hem hierom vraagt. De Heilige Geest is gelijk aan God de Vader en Jezus de Zoon. Hij is vandaag de dag aanwezig op aarde om de mens te wijzen op de noodzaak om Jezus aan te nemen als onze redder. Hij leeft in elke christen vanaf het moment van zijn/haar redding, hij geeft christenen kracht om te leven, geestelijk inzicht in Zijn waarheid en een richting om het juiste te doen.

De Bijbel
De Bijbel is het woord van God aan de mensen. Het is geschreven door menselijke auteurs onder leiding van de Heilige Geest. Het is de ware bron van het christelijke geloof en leven, omdat de Bijbel is geïnspireerd door God, bestaat het enkel uit waarheden zonder enige vermening van fouten

Onze Missie
De kerk is de hoop voor Medemblik!

In onze samenkomsten willen wij God aanbidden en naar Hem luisteren. Door het ervaren van Gods aanwezigheid in ABC Samenkomsten zal Zijn licht in Medemblik en omstreken schijnen.

Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” (Johannes 8:12)

Onze missie is:

Mensen naar Jezus leiden en hen de mogelijkheid bieden zich bij de gemeente van Jezus aan te sluiten. Wij willen hen helpen groeien in geloof, zodat ze meer op Jezus gaan lijken. Uiteindelijk willen wij hen onderwijzen en toerusten voor hun taak, zodat zij praktische hulp kunnen bieden in Medemblik en hun omgeving.