ABC Samenkomsten

Andere instanties

Mochten wij je niet meer alle hulp kunnen bieden die je nodig hebt, kunnen wij je verwijzen naar de volgende instanties.

  • De HWK (Hulpverlening Westfriese kerken) stelt zich ten doel mensen in (crisis)situaties te begeleiden en te steunen,
    Christelijke verslavingszorg, stichting Terwille
  • Chris biedt pastoraat, advies en preventie aan kinderen en jongeren.
  • SchuldHulpMaatje schiet met hun goed opgeleide maatjes mensen  te hulp, die merken dat zij vastlopen met hun financiën.
  • Time Out biedt tijdelijke opvang voor iedereen die een adempauze nodig heeft om zijn/haar leven op orde te brengen.
  • GGZ-Nehemia biedt professionele behandeling en begeleiding bij psychische, psychiatrische of psychosociale klachten, gedreven door een christelijke bewogenheid. 
  • GGZ de Hoop is een evangelische hulpverleningsinstantie voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen.