ABC Samenkomsten

Jezus

De enige weg naar God is door Zijn zoon Jezus. Hij heeft voor onze zonden betaald met Zijn bloed aan het kruis waar hij gestorven is. Met zijn opstanding heeft hij ons een nieuw leven gegeven en het kwaad overwonnen. Wij zijn hier op aarde om als navolger van Jezus de liefde, trouw en genade van God door te geven aan de mensen om ons heen.

Jezus Christus is de Zoon van God, maar Hij is ook gelijk aan God de Vader. Jezus leefde een zondeloos menselijk leven op aarde eb Gij heeft zichzelf als perfect offer voor onze zonden gegeven aan het kruis. Hij is na drie dagen opgestaan uit de dood om zijn macht over zonden en de dood te tonen. Hij is in de hemel opgenomen, maar zal op aarde terug komen om te regeren als koning.