ABC Samenkomsten

God

Wij geloven in God de schepper die alles heeft geschapen, met als doel om samen met ons een relatie op te bouwen om uiteindelijk eeuwig samen te leven op een hemel en aarde. Toen de zonde in de wereld kwam, is deze relatie verstoord, maar God wil Zijn doel met ons bereiken. Hij gaf ons Zijn eigen zoon als bemiddelaar, zodat onze relatie met God weer hersteld kon worden.

God heeft altijd bestaan en laat zich kennen als drie personen: de Vader, Zoon en Heilig Geest. Zij vormen de drie-eenige God.