ABC Samenkomsten

Onze visie

De kerk is de hoop voor Medemblik!

In onze samenkomsten willen wij God aanbidden en naar Hem luisteren. Door het ervaren van Gods aanwezigheid in ABC Samenkomsten zal Zijn licht in Medemblik en omstreken schijnen.

Jezus zegt: "Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft." (Johannes 8:12)

 

Onze missie is:

Mensen naar Jezus leiden en hen de mogelijkheid bieden zich bij de gemeente van Jezus aan te sluiten. Wij willen hen helpen groeien in geloof, zodat ze meer op Jezus gaan lijken. Uiteindelijk willen wij hen onderwijzen en toerusten voor hun taak, zodat zij praktische hulp kunnen bieden in Medemblik en hun persoonlijke leefomgeving.

 

Wij stellen de volgende vijf doelen om onze missie tot uiting te brengen:

AANBIDDING
In de wekelijkse ochtenddiensten ligt de nadruk op de hedendaagse aanbidding. Gericht op bezoekers, die samen met ons, Jezus beter willen leren kennen. Kinderen van de basisschoolleeftijd hebben een eigen programma in de Kidsclub.

BIJBEL
ABC Samenkomsten is Bijbelgetrouw, wij zien de Bijbel als het woord van God en vanuit zijn woord handelen wij.
Door middel van Bijbelonderwijs, studie- en gebedskringen, onderwijzen wij bezoekers met een vandaag toepasbare boodschap, zodat bezoekers kunnen groeien in geloof en Jezus kunnen aannemen als hun enige Heer.

CHRISTUS
ABC wilt onkerkelijke bezoekers leiden naar volwassenheid in geloof. Christenen hebben de blijvende wens om meer en meer op Jezus Christus te gaan lijken en van Hem te weten te komen (o.a. door Bijbelstudie en cursussen).

DIENSTBAAR
Vaste bezoekers van ABC willen de gemeente van Jezus op aarde laten groeien door zichzelf dienstbaar op te stellen voor de opbouw van Zijn gemeente, relaties binnen ABC en hun omgeving. Uiteraard is de inzet afhankelijk van de persoonlijke / lichamamelijke situatie. 

EVANGELISEREN
ABC Samenkomsten wilt door middel van evangeliseren op een hedendaagse en toepasbare manier de onkerkelijke in Medemblik en omstreken te bereiken met Jezus, zonder ook maar enigszins aan de Bijbelse boodschap af te doen.