ABC Samenkomsten

Doop

Wij geloven dat de doop is gegeven als een teken van God dat Hij ons aanneemt als Zijn eigen kinderen. De doop symboliseert de dood, begrafenis en opstanding van Jezus. Het is jouw persoonlijke en publieke getuigenis dat je Jezus hebt geaccepteerd als je persoonlijke redder.

Kinderen van gelovige ouders mogen ook gedoopt of opgedragen worden, omdat God de kinderen van gelovigen heiligt in hun ouders. God betrekt kinderen altijd bij zijn plan en laat hiermee zien dat nog voordat mensen kunnen kiezen voor God, God al voor de mensen kiest.

 

De doop als handeling zal je niet redden, maar toont de wereld dat je al bent gered! Aan de andere kant is de doop geen 'vereiste' voor je redding, het is wel een Bijbelse opdracht en toont je liefde en onderdanigheid aan Christus.

Als ouders hun kinderen laten dopen of opdragen beloven zij dat zij er alles aan zullen doen om hun kinderen te onderwijzen (zelf en via anderen) om als christen te leven. Als broers en zussen binnen het gezin van God (de gemeente) moeten wij elkaar hierin bemoedigen, helpen en liefdevol op aanspreken.