ABC Samenkomsten

Eeuwigheid

De mens is geschapen voor een eeuwig bestaan: hij zal voor altijd leven in gemeenschap met Hem en Zijn schepping of voor altijd bestaan in afwezigheid van Hem. In zowel de hemel als hel zijn plaatsen van een eeuwig bestaan.

Omdat God de mens eeuwig leven geeft, is diegene die in Hem gelooft voor eeuwig gered. Redding is gegeven door de genade dankzij het offer van Jezus die al onze zonden op zich nam, stierf aan het kruis en opstond op de derde dag. Hierdoor heeft Hij de dood overwonnen en zijn wij met Hem opgestaan. Het is dus pure genade, nooit door handelingen of goede daden van christenen dat wij gered zijn.