ABC Samenkomsten

Gemeenschap

ABC Samenkomsten is als kerk een gedeelte van Gods gezin: Zijn gemeenschap! Als ABC-ers zien wij welkaar als broers en zussen, omdat we 1 gemeenschappelijke Vader hebben: God. Binnen Zijn gemeenschap willen wij samen leven. In Aanbidding voor God, volgens de Bijbel, met de kracht van Christus. ABC Samenkomsten is een warme gemeenschap waar we willen dat iedereen zich er thuis kan voelen. Kom zoals je bent!

ABC ziet zichzelf volgens het 1+2=3 principe:

  1. Eenheid (goede relatie) tussen God en de gemeenteleden, wij hebben een persoonlijke relatie met God en Zijn liefde.
  2. Eenheid (goede relatie) tussen de gemeenteleden onderling. Wij delen samen in die liefde en maken het tastbaar door het met elkaar te beleven.
  3. Kracht van God die dan van de gemeente zal uitgaan naar mensen om ons heen. Wij stralen onze relatie met God en met elkaar uit naar onze omgeving en laten anderen om ons heen delen in Zijn liefde.

ABC Samenkomsten is een warme gemeenschap door vijf bouwstenen voor onze gemeente:

  1. Echtheid, (Hebreeën 4:12)
  2. Respect, (Titus 3:2)
  3. Saamhorigheid (Prediker 4:10)
  4. Gastvrijheid (Handelingen 2:46)
  5. Eenheid (1 Korintiërs 1:10)